Tento eshop používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY VE LHŮTĚ 14 DNŮ V SOULADU S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

Prodejce: Kalenda Jan - Ka-Shop, Podkrušnohorská 277, 436 03  Litvínov, IČ: 88667847

 1. Odstoupit od smlouvy dle § 1818, § 1820 odst. 1 písm. f), § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, může kupující - běžný spotřebitel bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, a to písemně, na e-mail: e-shop@kalmont.cz nebo jej může doručit na adresu výdejního místa Zásilkovny a Balíkovny: Korep, Chudeřínská 59, Litvínov, 436 03 s uvedením adresáta: Ka-shop, Kalenda Jan, tel: 6054251978, e-mail: e-shop@kalmont.cz nebo dle pokynů prodejce. Následující den potom, co kupující zboží převzal, je prvním dnem 14-denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den. Tato lhůta slouží pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si jej zkoušíte při koupi v kamenném obchodě.
 2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitel, tzn., že je ve fakturační adrese uveden název firmy, příp. je uvedeno IČ nebo DIČ, není možné odstoupit od smlouvy. V tomto případě se má za to, že kupující není běžný spotřebitel. Prodávající však může přistoupit na výměnu za zboží v min. stejné hodnotě. Běžný spotřebitel může firmu uvést jako doručovací adresu (nikoliv však fakturační), ovšem bez uvedení IČ či DIČ.
 3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (např. metrážové nebo jinak upravované zboží), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.3 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující (spotřebitel) v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.  Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: e-shop@kalmont.cz.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. Součástí obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (viz. odstoupení od smlouvy).
 7. V případě, že nedojde k úhradě objednávky dle bodu 4.4, může být objednávka prodejcem stornována, čímž dojde k odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.
 8. Zboží doporučujeme vrátit v nepoškozeném obalu, i když obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodejce právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové mohou být kupujícímu účtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
 9. Odeslané zásilky bez předchozího doručení formuláře Odstoupení od smlouvy prodávajícímu ani jiné nevyžádané zásilky nebudou převzaty, stejně tak zásilky zaslané na dobírku, a to bez nároku na úhradu vzniklých nákladů. Veškeré náklady na vrácení zboží nese kupující.

Pokyny k odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů

 1. Pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů může běžný spotřebitel využít formulář viz. níže. Vyplněný jej před odesláním vráceného zboží zašlete na e-mail: e-shop@kalmont.cz nebo v písemné podobě na adresu výdejního místa Zásilkovny a Balíkovny: Korep, Chudeřínská 59, Litvínov, 436 03 s uvedením adresáta: Ka-shop, Kalenda Jan, tel: 6054251978, e-mail: e-shop@kalmont.cz nebo dle pokynů prodejce.
 2. Uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu prodejcem. Vracené zboží zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. U vrácených výrobků nesmí dojít ke zjevnému opotřebení či poškození. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, správné a kompletní zabalení apod.) Na původní obal výrobku nic nelepte (údaje pro dopravu apod.). S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně. Veškeré náklady na vrácení zboží nese kupující.
 3. Do 14 kalendářních dnů doručte vrácené zboží na adresu výdejního místa Zásilkovny a Balíkovny: Korep, Chudeřínská 59, Litvínov, 436 03 s uvedením adresáta: Ka-shop, Kalenda Jan, tel: 6054251978, e-mail: e-shop@kalmont.cz nebo dle pokynů prodejce. Zásilky nezasílejte na dobírku ani na adresu e-shopu. Vrácené zásilky si při splnění uvedených podmínek převezmeme. Zásilky odeslané v rozporu s uvedenými pokyny nebudou převzaté. Termín 14 dnů pro vrácení zboží se počítá ode dne převzetí kupujícím do dne dodání vrácené zásilky do uvedeného výdejního místa.
 4. Peníze za vrácené zboží při splnění uvedených podmínek prodejce zašle nejpozději do 14 dnů od přijetí vráceného zboží na bankovní účet kupujícího - spotřebitele, ze kterého byla platba odeslána.
 5. Spotřebitel má, při splnění podmínek pro vrácení zboží, nárok, aby mu prodejce vrátil částku odpovídající kupní ceně včetně nejlevnějšího nabízeného dopravného. V případě, že spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, může prodejce spotřebiteli při odstoupení od smlouvy vrátit náklady na dodání zboží ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží.

Vzorový formulář pro Odstoupení od smlouvy pro spotřebitele

Formulář můžete vytisknout příp. napsat ručně hůlkovým písmem v čitelné podobě, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mailovou adresu prodávajícího, nebo zaslat dle výše uvedených pokynů. Oznámení o odstoupení je nutné doručit před odesláním vráceného zboží, zásilky odeslané v rozporu s uvedenými pokyny, nevyžádané zásilky a zaslané na dobírku nebudou převzaté.

Zboží k vrácení zašlete po potvrzení přijetí oznámení přes Zásilkovnu nebo Balíkovnu, nezasílejte jej na adresu e-shopu.

Adresa pro vrácení zboží :
Kalenda Jan, Ka-Shop
Tel: +420 605 421 978
e-mail: e-shop@kalmont.cz
výdejní místo Zásilkovny a Balíkovny:
Korep – koupelnové studio
Chudeřínská 59
436 03  Litvínov

Já, kupující - běžný spotřebitel oznamuji, že (nehodící se škrtněte*):

 • odstupuji od smlouvy*
 • žádám o částečné vrácení zboží *

Číslo objednávky:                                           ze dne:                

 

Jméno a příjmení:

Adresa:

 

Tel. č.:

e-mail:

Seznam vrácených výrobků:

 

 

 

Datum převzetí zásilky kupujícím:

Bankovní účet (IBAN), ze kterého byla platba odeslána:

Celková požadovaná vrácená částka:

 

Datum:                                                                       Podpis kupujícího