Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

V období 1. - 10.7. 2022 máme zavřeno, objednávky z této doby budou vyřízeny od 11.7.2022. Děkujeme za pochopení

Nepřevzetí objednané zásilky - porušení smlouvy

Nepřevzetí objednaného zboží řeší zákon  § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.:

§ 2118 - ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ, Povinnosti kupujícího

Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme.

POZOR: Nepřevzetím zásilky dochází k porušení zákona !

Naším e-shopem a dopravcem je kupující průběžně informován o průběhu objednávky a předání zboží

Pokud kupující nevyzvedl/a z jakéhokoliv důvodu zásilku s objednaným zbožím, dochází k porušení výše zmíněného zákona, a kupující má nyní dvě možnosti, jak vzniklou situaci řešit.

1. Kupující má o objednávku zájem (pouze nestihl/a zásilku včas převzít):

Cena objednávky bude navýšena o náklady za dopravu nevyzvednuté a vrácené zásilky (náklady na dopravu nevyzvednuté zásilky včetně dopravy zpět do e-shopu).

2. Kupující o objednávku nemá zájem:

Zde je situace poněkud komplikovanější. To, že zásilku kupující nepřevezme, neznamená, že ji stornoval, nebo že odstoupil od kupní smlouvy. Znamená to jen to, že kupující kupní smlouvu porušil dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník.

Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které kupující odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky.

Z Vaší strany náš e-shop nezaznamenal jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky do doby expedice zásilky.
Dle zákona má obchod právo na kompenzaci vynaložených nákladů na dopravu, balného a poplatku za uskladnění od kupujícího. Tyto náklady jsou právně vymahatelné, jelikož kupující nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu.

Doporučujeme kupujícímu, který nevyzvednutím zásilky porušil smlouvu, aby provedl/a úhradu vynaložených nákladů dle platebních údajů sdělených prodejcem v době splatnosti dlužné částky.


Aktuálně platné zákony České republiky dávají obchodům možnost se efektivně bránit proti nezodpovědným zákazníkům, kteří zásilku na dobírku nepřevezmou.

Pokud kupující neuhradí uvedenou částku za dopravu nevyzvednuté zásilky do data splatnosti nebo si nenechá zboží zaslat znovu, nastane následující:

1. Postoupení pohledávky agentuře specializující se na vymáhání pohledávek od dlužníků (konečná částka bývá zpravidla mnohonásobně vyšší, dlužník bývá zpravidla zapsán do registru dlužníků).
2. Prodej pohledávky agentuře zabývající se nákupem pohledávek ("vykoupení" bývá velice složité a finančně velmi nákladné)
3. Uhrazení nezbytných nákladů na dopravu prodávajícícmu dle výše uvedených pokynů k úhradě.

Body 1 i 2 jsou sice zdlouhavé, pro Vás finančně velmi nevýhodné, ale pro nás velmi efektivní.
Bod 3 je pro Vás cesta nejpřijatelnější a nejlevnější a pro obě strany nejschůdnější.

Určitě jste již četl/a nebo slyšel/a, že z malého dluhu např. za "jízdu na černo" nebo za nezaplacení upomínky v knihovně ve výši několika korun se stane časem mnohatisícový dluh - jedná se totiž o velmi výdělečný byznys agentur s pohledávkami. Mnoho dlužníků pak bohužel končí i kvůli malému dluhu v exekuci.

Po tom, co se nám nevyzvednuté zboží vrátí, zasíláme kupujícímu email uvedený v objednávce, rekapitulující všechny body uvedené v tomto článku. V této době není zahájeno žádné řízení k vymáhání pohledávky ani není požadavána úhrada poplatku za uskladnění do data splatnosti dlužné částky.

V případě neuhrazení dlužné částky k datu splatnosti jsou kupujícímu - dlužníkovi následně zaslány upomínky formou doporučeného dopisu, které jsou zpoplatněny dle obchodních podmínek. Současně je již k dlužné částce účtována částka za uskladnění dle obchodních podmínek a zákonný úrok z prodlení.

Například dTest (český spotřebitelský měsíčník, který se zaměřuje na testování výrobků a služeb, a zároveň také poskytuje poradenství a rady v oblasti práva spotřebitelů a práv prodejců, informuje o nových zákonech, varuje před nekalými praktikami prodávajících a klamavou reklamou, poskytuje rady při reklamacích apod.) říká toto: „Tím, že zákazník odmítne balík převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený. "Zákazník tedy bude muset zaplatit. Má ale ještě stále možnost od smlouvy odstoupit. Smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného však bude muset zaplatit v každém případě, tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší.“

Náš obchod svou část kupní smlouvy dodržel (vynaložil práci, čas a peníze) - kupující by ji nevyzvednutím zboží porušil.