Tento eshop používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

prodejce internetového obchodu Ka-Shop p. Kalenda Jan, Podkrušnohorská 277, 43603, Litvínov, IČ: 88667847 (Neplátce DPH), zapsaný v živnostenském rejstříku v Litvínově, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: https://ka-shop.kalmont.cz

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodejce: Kalenda Jan, se sídlem Podkrušnohorská 277, 43603, Litvínov, IČ:88667847, Neplátce DPH, zapsaný v živnostenském rejstříku v Litvínově, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: ka-shop.kalmont.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky mohou být upraveny v případě, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny a uzavírány v českém jazyce. Prodávající nenese žádnou zodpovědnou za případný rozpor vzniklý překladem textu.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Platnost těchto obchodních podmínek a jejich příloh je od 1.1.2024 a platí do zveřejnění nových obchodních podmínek.

2.UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Je nutné uvádět platné tel. č. mobilního telefonu kupujícího, tel. č. pevné tel. linky je možné uvádět pouze jako další komunikační kanál k mobilnímu číslu. V případě neuvedení čísla mobilního telefonu není možné zasílat informační SMS a riziko nedoručení v tomto případě jde na vrub kupujícího.  Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Nepovinné údaje není nutné vyplňovat.
 3. Objednávku je možné provést i bez registrace (jednorázový nákup).
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 6. Prodávající může uživatelský účet zrušit kdykoliv bez udání důvodu.
 7. Aktivní uživatelský účet lze kdykoliv zrušit zasláním e-mailu prodávajícímu z e-mailové adresy zadané v registraci.
 8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě.

 

3.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Kupující stvrzuje řádné seznámení, pochopení a souhlas se zněním uvedených obchodních podmínek v průběhu objednávky na webu ka-shop.kalmont.cz. V případě, že jsou obchodní podmínky nebo jakákoliv část nepřístupná nebo nečitelná, nebo je ze strany kupujícího nesrozumitelná, je kupující povinen písemně informovat prodávajícího před udělením souhlasu s obchodními podmínkami.
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzením objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího.
 4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a jeho cenách v měně Kč (CZK) a € (EUR). Ceny zboží jsou koncové včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 5. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.
 6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 7. V případě metrážového zboží si prodávající vyhrazuje dodání zboží ve vícekusém provedení a s ohledem na velikost balení. V případě dodání stejného metrážového zboží z několika balení se může lišit mírně odstín.
 8. Specifikaci a výběr zboží a dílů kování provádí kupující znalý v oboru orientující se rovněž v technických výkresech, k dispozici jsou technické informace, fotografie a rozměrové vlastnosti na webu. Předpokládá se, že montáž bude provádět osoba technicky zručná a znalá technických postupů. Za případnou neodbornost kupujícího či osoby provádějící montáž a příp. vzniklé škody nenese prodávající žádnou odpovědnost.
 9. Zboží je dodáváno v provedení uvedeném na produktové stránce výrobku a neobsahuje jiné části či komponenty, není-li to uvedeno v popisu produktu. V případě množstevního omezení (např. doprodej, ukončení výroby apod.) je prodej uskutečněn pouze v uvedeném množství.
 10. V případě, že kupující požaduje provést jakoukoliv změnu v objednávce (zboží, doprava), je nutné písemně informovat prodávajícího před expedicí objednávky.
 11. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit a odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Kupujícímu jsou následně na e-mail doručeny veškeré informace týkající se objednávky, v případě zjištění chybně zadané objednávky kupující neprodleně informuje emailem prodávajícího.
 12. Kupující je o realizované objednávce informován akceptačním emailem s podrobnostmi objednávky, jehož přílohou jsou všeobecné obchodní podmínky. Neobdrží-li kupující tento potvrzující email nebo jeho přílohu do 24h od objednání, je bezpodmínečně nutné o tom informovat prodávajícího. Stejně tak, zjistí-li jakýkoliv rozpor v provedené objednávce.
 13. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například elektronicky na e-mailovou adresu či telefonicky). V případě, že nebude objednávka potvrzena uvedeným způsobem, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.
 14. Objednané zboží je kupujícímu rezervováno 1 den od objednání a potvrzení objednávky. Není-li v této lhůtě přijata platba za objednávku, není garantována pozdější dostupnost zboží. Prodávající je oprávněn objednávku zrušit v případě neuhrazení po více než 5 dnech. Rezervace zboží není možná.
 15. V případě objednávky většího, než běžného množství může být objednávka po odsouhlasení kupujícím rozdělena na více částí.
 16. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 17. Prodávající je oprávněn (i bez uvedení důvodů) objednávku neakceptovat příp. ji stornovat, je však povinen o tomto kroku informovat kupujícího na adresu elektronické pošty.
 18. Provoz e-shopu může být omezen nebo pozastaven. Příjem nebo výdej objednávek může být v této době omezen nebo pozastaven. Bližší informace uvede prodávající na tomto webu.
 19. Zboží označené skladem znamená fyzicky skladem v běžném množství (min. 1ks), zboží označené * je zpravidla na objednávku, termín naskladnění je obvykle v rozmezí 5 - 25 pracovních dnů. Zboží označené skladem u dodavatele bývá obvykle dostupné do 5 - 10 pracovních dnů. Zboží s neznámou dostupností u dodavatele je označeno Na dotaz (není však vyloučeno, že je zboží skladem v určitém množství). U neskladového zboží není garantována jeho dostupnost. U objednávek se zbožím s dobou dodání více než 30 dnů bude prodávající informovat kupujícího.
 20. Nevyzvednutí zásilky není totožné s odstoupením od smlouvy, ale je dle občanského zákoníku porušením kupní smlouvy ze strany kupujícího (§ 2118). V tomto případě je kupující povinen a zavazuje se uhradit veškeré vzniklé náklady na dopravu zboží dle bodu 8. Kupující je povinen uhradit veškeré vzniklé náklady a sjednané sankce.

4.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny jsou uváděny v Kč pro kupující z ČR nebo v € pro objednávky ze SR. Při platbě je nutné dodržet úhradu ve zvolené měně (Kč nebo Euro) dle faktury. Ceny jsou platné pro již realizované objednávky. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. bankovním převodem v rámci ČR (CZK) na účet prodávajícího č. 2100240983/2010 (FIO), vedeného u společnosti FIO banka (dále jen „účet prodávajícího“), variabilní symbol (VS) = č. objednávky. Při nedodržení těchto pokynů může dojít k nespárování platby s objednávkou a k časovému prodlení.
  2. bankovním převodem pro kupující ze SR (€) na účet prodávajícího: IBAN: CZ4220100000002601464643 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, vedeného u společnosti FIO banka (dále jen „účet prodávajícího“), akceptujeme pouze platby s bankovním poplatkem OUR (bankovní poplatky hradí pouze plátce), variabilní symbol (VS) = č. objednávky. Při nedodržení těchto pokynů může dojít k nespárování platby s objednávkou a k časovému prodlení.
  3. hotovostní platba nebo platba dobírkou pouze pro smluvní partnery a na základě písemné objednávky dle předchozího ujednání.
 2. Uvedené ceny jsou uváděny v Kč pro kupující z ČR nebo v € pro objednávky ze SR. Doba rezervace objednaného neuhrazeného zboží jsou 3 dny.
 3. Ceny jsou platné pro skladové množství zboží. U neskladových položek, např. zboží na objednávku (O) nebo na dotaz bude cena upřesněna před realizací objednávky a uhrazením. Není-li skladem dostatečné množství zboží, může být objednávka upravena prodejcem dle skutečného skladového množství.
 4. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu přesnou částku v uvedené měně dle objednávky. V případě uhrazení chybné částky, je v případě nedoplatku kupující povinen uhradit rozdíl včetně s tím spojených bankovních poplatků a to do 5 pracovních dnů. V případě přeplatku prodávající uhradí rozdílnou částku v režimu BEN (u zahraniční platby) do 5 pracovních dnů na bankovní účet, ze kterého byla platba poukázána, při čemž veškeré bankovní poplatky hradí příjemce. Jakékoliv bankovní poplatky účtované na vrub prodávajícího je povinen kupující uhradit po předložení dokladu o provedené úhradě poplatku do 5 pracovních dnů.
 5. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením (balné) a dodáním zboží ve smluvené výši (doprava). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu (nevztahuje se na zboží vyrobené na zakázku nebo upravené dle požadavku kupujícího, příp. nestandardní zboží na objednávku). Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (platba předem na účet) je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li uvedena jiná délka splatnosti faktury.
 6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího na základě zaslané faktury. V případě bezhotovostní platby ze zahraničí jdou veškeré poplatky za převod měny či jiné bankovní poplatky na vrub plátce - kupujícího. Kupující zvolí poplatek bance OUR. V případě, že při příjmu platby ze zahraničí bude prodávajícímu účtován bankovní poplatek za příchozí platbu, je povinen kupující tuto částku na žádost prodávajícího prodávajícímu uhradit. Doporučujeme proto provádět platby v rámci jedné banky (FIO) a na příp. poplatky se před provedením platby informovat v bance. Dle aktuálního ceníku FIO v době vydání VOP lze bezhotovostní transakce v jakékoliv měně v rámci Finanční skupiny FIO provádět zdarma, (viz. aktuální ceník FIO).
 7. Cena dopravy (doprava zahrnuje i ostatní služby a náklady s tím spojené: dopravné, mýtný a palivový příplatek (dle smluvních podmínek dopravců).
 8. Balné (balící a výplňový materiál, proces kompletace, balení a manipulace, proces vážení a štítkování, zadávání dat dopravci) ve výši 100Kč není v případě splnění obchodních podmínek ze strany kupujícího účtováno (je zdarma). Povinnost úhrady balného mají pouze kupující, kteří nesplnili odsouhlasené obchodní podmínky.
 9. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li uvedeno jinak.
 11. Není-li u zboží uvedeno jinak, jedná se o 1ks. Pojmem balení je myšleno 1 ks, není-li uvedeno jinak. Je-li v balení více ks zboží, je tato informace uvedena v popisu zboží (např. pár, sada, kompletní balení apod.)
 12. V případě objednání většího množství zboží, může být dodáno v hromadném balení. Některé produkty nejsou samostatně baleny (např. krytky pantů, náhradní díly, kování apod.).
 13. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad o uhrazení – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
 14. Faktura je generována automaticky na základě zadaných informací kupujícím. Objednávku lze zpracovat pouze po řádném vyplnění požadovaných informací.
 15. Faktura je automaticky zasílána elektronickou formou (.pdf) na e-mail uvedený v objednávce, lze ji rovněž stáhnout po přihlášení ve webovém rozhraní e-shopu. Faktura slouží zároveň jako Dodací list, není-li uvedeno jinak.
 16. Vlastnické právo na zboží nebo službu kupujícímu vzniká po úplném vyrovnání finančních závazků. Kupující je povinen vyrovnat své finanční závazky do 7 dnů ode dne přijetí výzvy (platí i pro případ, že zboží bylo odesláno před přijetím platby).

5.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY VE LHŮTĚ 14 DNŮ

 1. Odstoupit od smlouvy dle § 1818, § 1820 odst. 1 písm. f), § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, může kupující - běžný spotřebitel bez udání důvodu, a to písemně na email e-shop@kalmont.cz nebo doporučeným dopisem na adresu sídla ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží (není-li písemně sjednána delší lhůta). Následující den potom, co jste zboží převzali, je prvním dnem 14-denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den. Tato lhůta slouží pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si jej zkoušíte při koupi v kamenném obchodě. 
 2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitel, tzn., že je ve fakturační adrese uveden název firmy, příp. je uvedeno IČ nebo DIČ, není možné odstoupit od smlouvy. V tomto případě se má za to, že kupující není běžný spotřebitel. Prodávající však může přistoupit na výměnu za zboží v min. stejné hodnotě. Běžný spotřebitel může firmu uvést jako doručovací adresu (nikoliv však fakturační), ovšem bez uvedení IČ či DIČ.
 3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (např. metrážové nebo jinak upravované zboží), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.3 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující (spotřebitel) v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.  Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: e-shop@kalmont.cz.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. Součástí obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (viz. odstoupení od smlouvy).
 7. V případě, že nedojde k úhradě objednávky dle bodu 4.4, může být objednávka prodejcem stornována, čímž dojde k odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.
 8. Zboží doporučujeme vrátit v nepoškozeném obalu, i když obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodejce právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové mohou být kupujícímu účtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
 9. Odeslané zásilky bez předchozího doručení formuláře Odstoupení od smlouvy prodávajícímu ani jiné nevyžádané zásilky nebudou převzaty, stejně tak zásilky zaslané na dobírku, a to bez nároku na úhradu vzniklých nákladů. Veškeré náklady na vrácení zboží nese kupující.

Pokyny k odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů

 1. Pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů může běžný spotřebitel využít formulář na poslední straně obchodních podmínek. Vyplněný jej zašlete na e-mail: e-shop@kalmont.cz nebo doporučeně poštou na adresu Ka-Shop, Kalenda Jan, Podkrušnohorská 277, 43603  Litvínov před odesláním vráceného zboží.
 2. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu prodejcem. Vracené zboží zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. U vrácených výrobků nesmí dojít ke zjevnému opotřebení či poškození. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, správné a kompletní zabalení apod.) Na původní obal výrobku nic nelepte (údaje pro dopravu apod.). S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně. Veškeré náklady na vrácení zboží nese kupující.
 3. Do 14 kalendářních dnů doručte vrácené zboží na adresu výdejního místa Zásilkovny a Balíkovny: Korep, Chudeřínská 59, Litvínov, 436 03 s uvedením adresáta: Ka-shop, Kalenda Jan. Zásilky nezasílejte na dobírku ani na adresu e-shopu. Vrácené zásilky si při splnění uvedených podmínek převezmeme. Termín 14 dnů pro vrácení zboží se počítá ode dne převzetí kupujícím do dne dodání vrácené zásilky do uvedeného výdejního místa. Náklady na vrácení zboží nese kupující.
 4. Peníze za vrácené zboží při splnění podmínek prodejce zašle nejpozději do 14 dnů od přijetí vráceného zboží.
 5. Spotřebitel má, při splnění podmínek pro vrácení zboží, nárok, aby mu prodejce vrátil částku odpovídající kupní ceně včetně nejlevnějšího nabízeného dopravného. V případě, že spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, může prodejce spotřebiteli při odstoupení od smlouvy vrátit náklady na dodání zboží ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Běžná dostupnost zboží je uvedena v popisu zboží. Zboží, které je skladem v požadovaném množství je expedováno nejpozději následující pracovní den po připsání platby na náš bankovní účet. U zboží, které není skladem v požadovaném množství je expedice prováděna dle jeho dostupnosti u dodavatele. Předběžný termín naskladnění neskladového zboží bude sdělen kupujícímu na základě emailového dotazu. U neskladových položek zboží prodávající negarantuje dostupnost ani termín dodání zboží.
 2. Možnosti dopravy a ceník je dostupný v ceníku dopravy, který je součástí obchodních podmínek. Termín expedice je počítán po připsání platby na účet prodejce. Prodejce negarantuje termín dodání, jelikož dopravu zajišťuje externí dopravce.
 3. Cena dopravy je automaticky navržena systémem e-shopu dle velikosti (objemu) a hmotnosti zásilky. Informace o dopravě a o platebních podmínkách jsou k dispozici v sekci Platba a dodání. Kupující před dokončením objednávky upřesní typ dopravy. Nelze-li náklady na dopravu stanovit při objednání, mohou být účtovány dodatečně.
 4. Kupující provede výběr dopravy a v případě dodání do výdejního místa, vybere adresu dle nabídky. V případě dodání na adresu, uvede kupující platnou adresu pro převzetí zásilky.
 5. V případě vyčerpání maximálního denního limitu dopravců a nemožnosti předání zásilky s doručením na adresu např. i z důvodu technické závady nebo překážek v dopravě, může být zásilka doručena na výdejní místo poblíž adresy dodání (dle podmínek externího dopravce).
 6. Pokud je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 7. Z důvodu zajištění dopravy externím dopravcem, dodavatel negarantuje dodání v určený čas. Orientační čas dodání může kupující sjednat přímo s dopravcem.
 8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání a to dle § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. V případě, že dojde k porušení kupní smlouvy kupujícím (např. nevyzvednutí zásilky), se užije § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. dle bodu 8.
 9. Při rozbalování zásilky postupujte obezřetně bez použití hrubé síly a bez použití dlouhých či ostrých předmětů, aby nedošlo k poškození zboží.
 10. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 11. V případě nedoručitelnosti zásilky např. z důvodu nesprávně uvedené doručovací adresy, nevyzvednutí zásilky ve lhůtě určené dopravcem nebo nesplněním doručovacích podmínek dopravce kupujícím, nese veškerá rizika a dodatečné náklady kupující.
 12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží (deformace či poškození obalu zásilky) a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení či poškození obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, je však nutné sepsat s dopravcem protokol o poškozené zásilce - důvod nepřevzetí od dopravce, a přesně uvést poškození zboží. V případě nepřevzetí z důvodu porušení zásilky je kupující povinen neprodleně (max. do druhého dne) informovat prodávajícího. V případě jakýchkoliv pochybností proveďte kontrolu zboží před přepravcem nebo na výdejním místě za asistence odpovědné osoby. Bylo-li zjištěno poškození zboží po rozbalení zásilky (skryté poškození zásilky) bez účasti přepravce, je kupující povinen o tomto ihned informovat dopravce a prodávajícího, nejpozději do 24h od převzetí. V tomto případě je nutné zachovat původní obal zásilky vč. výplně, které je vhodné předložit při podání reklamace. Při nesplnění těchto podmínek nebude brán na případnou reklamaci zřetel.
 13. V případě nedoručitelnosti objednávky na adresu objednatele (např. technická závada doručovacího vozu, závada v komunikačním zařízení nebo telefonní nedostupnost, sjízdnost vozovky aj.) nebo momentální přetížitelnosti dopravce (např. období před vánočními svátky) je dopravce oprávněn ponechat zásilku v jeho výdejním místě v blízkosti doručovací adresy bez nároku na kompenzaci změny dopravy zboží. Dopravce však musí o změně doručení kupujícího bez zbytečného prodlení informovat.
 14. Pokud obsah zásilky nesouhlasí s objednávkou, je kupující povinen kontaktovat prodejce v den převzetí zásilky e-mailem, jinak se vystavuje zamítnutí reklamace.
 15. V případě, že zásilka nemůže být kupujícím vyzvednuta během úložní doby, může kupující provést prodloužení úložní doby dle podmínek zvoleného dopravce.
 16. V případě, že již došlo k překročení úložní doby a vrácení zásilky prodávajícímu a kupující požaduje opakované dodání, prodávající zboží odešle opakovaně. Kupující je povinen uhradit před opakovaným odesláním veškeré vzniklé náklady na dopravu nevyzvednuté a vrácené zásilky (dodání na dodací adresu + zpětné dodání do e-shopu).
 17. Kupující se zavazuje v případě nevyzvednutí zásilky bez řádného Odstoupení od smlouvy, uhradit veškeré vzniklé náklady kupujícímu dle odst. 8.
 18. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 19. Kupující je o stavu objednávky informován automaticky generovanými zprávami odesílanými na email kupujícího. V případě, že si kupující nepřeje zasílání informačních emailů, uvede tento požadavek do poznámky v objednávce.
 20. Prodávající umožňuje výměnu zboží za zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě, a to do 20 dnů ode dne expedice zásilky. Nepoškozené zboží kupující dodá prodávajícímu dle písemného ujednání (email). Kupující hradí pouze cenu opakovaného doručení dle ceníku dopravy, balné ani žádné příplatky prodávající neúčtuje.

7.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Technické údaje, popisy a obrázky výrobků jsou ve většině případů převzaty od výrobců a dodavatelů, kteří si vyhrazují právo na jejich změnu. Provozovatel e-shopu neručí za tiskové a obsahové chyby na webu. Uvedené odchylky nejsou důvodem k reklamaci výrobku.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 5. Poškození zboží důsledkem neodborné montáže není možné reklamovat. Montáž náhradních dílů kování a následný odborný servis musí vždy provádět způsobilá a proškolená osoba při dodržení technických postupů a použití originálního nářadí, přípravků a šablon.
 6. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující, který je spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího elektronicky na e-mailové adrese e-shop@kalmont.cz, příp. doporučeným dopisem na adresu uvedenou v bodu 1.1. Dle instrukcí prodejce kupující zboží předá zvolenému dopravci. Prodávající zašle na e-mail kupujícího adresní štítek, který prodávající vytiskne a opatří jím pečlivě zabalenou zásilku se zbožím (v případě uznaného plnění hradí dopravu prodávající). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 8. Zboží zaslané k reklamaci bez předchozího uplatnění z vadného plnění u prodávajícího dle bodu 7.7., nebude prodávajícím převzato a náklady na dopravu nebudou prodávajícím uhrazeny.
 9. V případě dodání zboží z různých šarží (výrobních sérií) nebo dodání stejného zboží od různých dodavatelů (výrobců) může dojít k drobné odchylce v odstínu designu. Tuto odchylku barevného odstínu nelze považovat za vadné plnění a nelze ji tudíž reklamovat.
 10. Povrchová mastnota některých dílů kování nebo těsnění není důvod k reklamaci, jedná se o nanesenou ochranou vrstvu nebo mazací tuk.
 11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí obchodních podmínek.

8.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, GDPR

 1. Ochrana osobních údajů a směrnice GDPR je k dispozici pod záložkou Ochrana osobních údajů, GDPR

9.PORUŠENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Prodávající i kupující jsou povinni dodržovat uvedené obchodní podmínky. V případě jejich porušení jsou obě strany vůči sobě povinné provést řádné finanční vyrovnání vzniklých výdajů ve splatnosti 14 dnů ode dne porušení kupní smlouvy.
 2. Porušením obchodních podmínek se rovněž rozumí nepřevzetí zásilky kupujícím bez řádného Odstoupení od smlouvy dle bodu 5, které řeší § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ.
 3. V případě, že dojde k porušení obchodních podmínek dle bodu 9.2., je kupující povinen a zavazuje se uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené finanční náklady dle § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ, které se rovnají součtu nákladů na dopravu zvolených kupujícím, shodný způsob dopravy opačným směrem (vrácení nevyzvednutého zboží prodávajícímu), balné dle odst. 4.8. a případné smluvní sankce dle bodu 8.4.
 4. V případě nepřevzetí objednávky ve stanovené lhůtě bude po vrácení zboží prodejci a odečtení finančních nákladů dle bodu 9.3. vrácena částka na účet, ze kterého byla platba provedena do 14 dnů. V případě nepokrytí finančních nákladů z uhrazené částky je kupující povinen a zavazuje se uhradit vzniklý finanční rozdíl prodávajícímu do 14 dnů, v tomto případě kupující použije podklady k platbě shodné s původní objednávkou. Toto ustanovení neplatí při řádném odstoupení od smlouvy.
 5. Za porušení obchodních podmínek se rovněž považuje zveřejněné hodnocení (recenze), které je zavádějící nebo se nezakládá na skutečnosti.

10.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy e-shop@kalmont.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Vybrané zboží označené popisu produktu a „(T)“ v názvu zboží, je určeno pouze k odborné montáži. Montáž a servis zakoupených produktů určených pro odbornou montáž označených v názvu „(T)“ musí provádět osoba s příslušnou kvalifikací a s technickými znalostmi a je nutné dodržovat technické postupy a normy. Po montáži si kupující nechá vystavit potvrzení o odborné montáži zakoupeného dílu podnikající osobou nebo firmou s dostatečnou odbornou kvalifikací pro provádění odborného servisu stavebních výplní pro příp. uplatnění záruky. U tohoto zboží jsou výrobcem předepsány servisní intervaly odbornou firmou alespoň 1x ročně, z tohoto důvodu je pro uplatnění reklamace nutné doložit splnění těchto podmínek.
 7. Kupující je povinen dodržovat montážní a servisní pokyny k zakoupeným výrobkům, uvedené na produktových stránkách (nap. v popisu nebo příloha ke stažení), přiložené k výrobkům nebo zaslaných na e-mail kupujícího. V případě zjištění jejich absence kupující kontaktuje neprodleně prodávajícího emailem, který mu tyto pokyny zašle na e-mail v elektronické podobě.
 8. Recenze uvedené na webu ka-shop.kalmont.cz neoznačené štítkem "Ověřená recenze" nejsou ověřené, proto prodejce neručí za jejich pravost. Prodejce neručí za správnost a pravost recenzí uvedených na jiných serverech.
 9. Od 1.1.2023 je vkládání nových recenzí povoleno pouze ověřeným zákazníkům po odsouhlasení předání požadavku portálu Heuréka v průběhu objednávky. Hodnotit mohou kupující, kteří v našem e-shopu zakoupili jakékoliv zboží. Hodnocení musí být objektivní, nesmí být zavádějící a úmyslně poškozovat e-shop.
 10. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je (odkazy vás přesměrují mimo web e-shopu):
 1. Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Gorazdova 1969/24

120 00 Praha 2

Email:podatelna@coi.cz

e-formulář

e-podatelna

 1. Evropská komise pro řešení sporů online

11.ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Prodávající nezasílá žádné reklamní sdělení ani e-mailový newsletter.

12.DORUČOVÁNÍ

 1. Vzájemná komunikace může být doručována na uvedenou elektronickou adresu (email) nebo telefonní číslo kupujícího a prodávajícího.
 2. Fakturu je možné stáhnout v prostředí uživatelského účtu v případě registrace kupujícího, příp. ji na vyžádání zašleme v elektronické podobě (.pdf) na emailovou adresu kupujícího
 3. V případě zaslání zboží je faktura generována a odesílána na e-mail kupujícího automaticky po vytvoření objednávky společně s obchodními podmínkami. Pokud kupující email s uvedenými přílohami neobdrží, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího, který odešle uvedené dokumenty na email kupujícího uvedený v objednávce manuálně.

13.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Uvedené fotografie a obrázky zboží jsou pouze ilustrační a nemusí se přesně shodovat s aktuálním provedením zboží.
 5. Součástí obchodních podmínek jsou Podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy a Reklamační řád.
 6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování písemností Kalenda Jan - Ka-Shop, Podkrušnohorská 277, 43603, Litvínov, e-mail: e-shop@kalmont.cz, telefon +420605421978 (v běžné provozní době v pracovní dny 7.00 - 16.00).

Vzorový formulář pro Odstoupení od smlouvy pro spotřebitele

Formulář můžete vytisknout příp. napsat ručně hůlkovým písmem v čitelné podobě, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mailovou adresu prodávajícího, nebo zaslat doporučeně na adresu prodávajícího dle výše uvedených pokynů. Oznámení o odstoupení je nutné doručit před odesláním vráceného zboží, nevyžádané zásilky a zaslané na dobírku nebudou převzaté. Zboží k vrácení můžete po potvrzení přijetí oznámení odeslat přes Zásilkovnu nebo Balíkovnu.

Adresa pro vrácení zboží :
Kalenda Jan, Ka-Shop
Tel: +420 605 421 978
e-mail: e-shop@kalmont.cz
výdejní místo Zásilkovny a Balíkovny:
Korep – koupelnové studio
Chudeřínská 59
436 03  Litvínov

Já, kupující - běžný spotřebitel oznamuji, že (nehodící se škrtněte*):

 • odstupuji od smlouvy*
 • žádám o částečné vrácení zboží *

Číslo objednávky:                                           ze dne:                

 

Jméno a příjmení:

Adresa:

 

Tel. č.:

e-mail:

Seznam vrácených výrobků:

 

 

 

Datum převzetí zásilky kupujícím:

Bankovní účet (IBAN), ze kterého byla platba odeslána:

Celková požadovaná vrácená částka:

 

Datum:                                                                       Podpis kupujícího: