Tento eshop používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie v souladu s nařízením EU.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Kategorie

Informace

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodejce internetového obchodu Ka-Shop p. Kalenda Jan, Podkrušnohorská 277, 43603, Litvínov, IČ: 88667847 (Neplátce DPH), zapsaný v živnostenském rejstříku v Litvínově pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: ka-shop.kalmont.cz (www.ka-shop.kalmont.cz).

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodejce: Kalenda Jan, se sídlem Podkrušnohorská 277, 43603, Litvínov, IČ:88667847, Neplátce DPH, zapsaný v živnostenském rejstříku v Litvínově, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: ka-shop.kalmont.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky mohou být upraveny v případě, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny a uzavírány v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Platnost těchto obchodních podmínek je od 20.12.2021 a platí do uveřejnění nových obchodních podmínek.

2.UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Objednávku je možné provést i bez registrace (jednorázový nákup).
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 7. Uživatelský účet kupujícího lze kdykoliv zrušit zasláním e-mailu prodávajícímu z e-mailové adresy zadané v registraci.
 8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzením objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího .
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a jeho cenách v měně Kč (CZK) a  (EUR). Ceny zboží jsou koncové včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.
 5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Jiná forma provedení objednávky nebude akceptována.
 6. V případě metrážového zboží (např. těsnění) si prodávající vyhrazuje dodání zboží ve vícekusém provedení a s ohledem na velikost balení. Některé typy těsnění jsou dodávány v délce po 10m, je nutné s tím při objednávání počítat. V případě dodání stejného metrážového zboží z několika balení se může lišit mírně odstín.
 7. Kupující si může zvolit způsob úhrady platbou předem na účet nebo hotovostní platbou na dobírku při převzetí. Tuto možnost si kupující zvolí při výběru dopravy a následně ji potvrdí v dalším kroku.
 8. V případě, že kupující požaduje provést jakoukoliv změnu v objednávce (zboží, doprava), je nutné písemně informovat prodávajícího před expedicí objednávky.
 9. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit a odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Kupujícímu jsou následně na e-mail doručeny veškeré informace týkající se objednávky, v případě zjištění chybně zadané objednávky kupující neprodleně informuje emailem prodávajícího.
 10. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například elektronicky na e-mailovou adresu či telefonicky). V případě, že nebude objednávka potvrzena uvedeným způsobem, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.
 11. Objednané zboží je kupujícímu rezervováno 4 následující dny od objednání a potvrzení objednávky. Není-li v této lhůtě provedena úhrada zboží (přijetí platby na účet dodavatele při zvolené platbě předem na účet), není garantována pozdější dostupnost zboží a jeho původní cena. Prodávající je oprávněn objednávku zrušit. Rezervace zboží není možná.
 12. V případě objednávky většího, než běžného množství může být objednávka po odsouhlasení kupujícím rozdělena na více částí.
 13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 14. Prodávající je oprávněn (i bez uvedení důvodů) objednávku neakceptovat příp. ji stornovat, je však povinen o tomto kroku informovat kupujícího na adresu elektronické pošty.
 15. Zboží označené skladem máme fyzicky skladem v běžném množství, zboží označené * je na objednávku a není garantována jeho dostupnost.
 16. Nevyzvednutí zásilky není totožné s odstoupením od smlouvy, ale je dle občanského zákoníku porušením kupní smlouvy ze strany kupujícího (§ 2118). V tomto případě je kupující povinen a zavazuje se uhradit veškeré vzniklé náklady na dopravu zboží dle ceníku dopravy (včetně dopravy zpět k prodávajícímu) a poplatku za uskladnění nevyzvednutého zboží dle bodu 4.13, a to do 5 pracovních dnů ode dne zaslání vyúčtování na e-mail kupujícího.

4.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:Uvedené ceny jsou uváděny v Kč nebo v pro objednávky ze SR. Ceny jsou platné pro již realizované objednávky.
  1. na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (pouze ČR), (zboží vyrobené na zakázku nebo upravené dle požadavku kupujícího, příp. zboží na objednávku nelze hradit dobírkou). Potvrzení o uhrazení dobírky vám na vyžádání vystaví přepravce (momentální příjemce platby).
  2. bankovním převodem v rámci ČR (CZK) na účet prodávajícího č. 2100240983/2010 (FIO), vedeného u společnosti FIO banka (dále jen „účet prodávajícího“), variabilní symbol (VS) = č. objednávky - pouze číslice, jiné údaje nevypisujte. Při nedodržení těchto pokynů může dojít k nespárování platby s objednávkou a k časovému prodlení.
  3. bankovním převodem pro kupující ze SR () na účet prodávajícího v režimu OUR: IBAN: CZ4220100000002601464643 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, vedeného u společnosti FIO banka (dále jen „účet prodávajícího“), akceptujeme pouze platby s bankovním poplatkem OUR (bankovní poplatky hradí pouze plátce), variabilní symbol (VS) = č. objednávky - pouze číslice, jiné údaje nevypisujte. Při nedodržení těchto pokynů může dojít k nespárování platby s objednávkou a k časovému prodlení.
 2. Uvedené ceny jsou uváděny v Kč pro kupující z ČR nebo v pro objednávky ze SR. Ceny jsou platné pro již realizované objednávky.
 3. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu přesnou částku v uvedené měně dle objednávky. V případě uhrazení chybné částky, je v případě  nedoplatku kupující povinen uhradit rozdíl včetně s tím spojených bankovních poplatků a to do 5 pracovních dnů. V případě přeplatku prodávající uhradí rozdílnou částku v režimu BEN (u zahranišční platby) do 5 pracovních dnů na bankovní účet, ze kterého byla platba poukázána, při čemž veškeré bankovní poplatky hradí příjemce. Jakékoliv bankovní poplatky účtované na vrub prodájícího je povinen kupující uhradit po předložení dokladu o provedené úhradě poplatku do 5 pracovních dnů.
 4. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (položka doprava). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu (nevztahuje se na zboží vyrobené na zakázku nebo upravené dle požadavku kupujícího, příp. nestandardní zboží na objednávku). Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (platba předem na účet) je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, příp. dle uvedeného data splatnosti faktury.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby na základě zaslané faktury. Kupující úhradu zboží provede až po potvzení objednávky na základě zaslané faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího na základě zaslané faktury. V případě bezhotovostní platby ze zahraničí jdou veškeré poplatky za převod měny či jiné bankovní poplatky na vrub plátce - kupujícího. Kupující zvolí poplatek bance OUR. V případě, že při příjmu platby ze zahraničí bude prodávajícímu účtován bankovní poplatek za příchozí platbu, je povinen kupující tuto částku na žádost prodávajícího prodávajícímu uhradit. Doporučujeme proto provádět platby v rámci jedné banky (FIO) a na příp. poplatky se před provedením platby informovat v bance. Dle aktuálního ceníku FIO v době vydání VOP lze bezhotovostní transakce v jakékoliv měně v rámci Finanční skupiny FIO provádět zdarma, (viz. aktuální ceník FIO).
 6. Cena dopravy zahrnuje i ostatní služby a náklady s tím spojené: balné, dopravné, mýtný a palivový příplatek (dle smluvních podmínek dopravců) a u dobírek rovněž dobírečné.
 7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 8. Prodávací zboží expeduje co nejdříve dle uvedené dostupnosti v popisu zboží, v případě odchylky v termínu expedice prodávající informuje kupujícího.
 9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li uvedeno jinak.
 10. Není-li u zboží uvedeno jinak, jedná se o 1ks. Pojmem balení je myšleno 1 ks, není-li uvedeno jinak. Je-li v balení více ks zboží, je tato informace uvedena v popisu zboží (např. pár, sada, kompletní balení apod.)
 11. V případě objednání většího množství zboží (obvykle 10ks a více od každého výrobku), může být dodáno v hromadném balení. Některé produkty nejsou samostatně baleny (např. krytky pantů, náhradní síly apod.). Snažíme se tak snížit množství obalového materiálu, čímž chráníme naší přírodu.
 12. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad o uhrazení – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
 13. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den, kdy byla zásilka připravena k výdeji, ve výši 20,- Kč, maximálně však 300,- Kč.
 14. V případě zaslání 1. upomínky formou doporučeného dopisu na adresu kupujícho z důvodu neuhrazení platby ke dni splatnosti, může být účtován poplatek do výše 500Kč, 2. upomínka ve výši 1000Kč, třetí upomínka ve výši 2000Kč. Nepřevzetí upomínek zaslaných formou doporučeného dopisu neopravňuje dlužníka k jejich neuhrazení, uplynutím dané lhůty je doporučený dopis považován za doručený i když jej nelze doručit příjemci.
 15. Faktura je generována automaticky na základě zadaných informací kupujícím. Objednávku lze zpracovat pouze po řádném vyplnění požadovaných informací.
 16. Faktura je zasílána elektronickou formou (.pdf) na e-mail uvedený v objednávce, lze ji rovněž stáhnout po přihlášení ve webovém rozhraní e-shopu.
 17. V případě požadavku odběratele na zaslání tištěné faktury poštou doporučeným dopisem, bude účtována částka ve výši 80Kč. Fakturu v tomto případě zasíláme doporučeně poštou po uhrazení uvedeného poplatku.
 18. Faktura slouží zároven jako Dodací list, není-li uvedeno jinak.

5.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (označené v názvu *), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující (spotřebitel) v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: ka-shop@email.cz.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Součástí obchodních podmínek jsou podmínky pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, které jsou uvedeny ZDE, včetně vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy.
 5. V případě, že nedojde k úhradě objednávky dle bodu 4.4, může být objednávka prodejcem stornována, čímž dojde k odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.
 6. Odstoupit od smlouvy je rovněž možné písemně na náš email před odesláním objednávky. V tomto případě nejsou účtovány žádné poplatky a neznikají žádné náklady na dopravu, které by byl kupující povinen uhradit. V případě zaslání na dobírku je však nutné ověřit aktuální stav objednávky telefonicky (je možné, že je objednávka právě expedována, ale ještě není informace o odeslání zavedena v systému objednávek).
 7. V případě, že je kupní smlouva uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitel, tzn., že je ve fakturační adrese uveden název firmy, příp. je uvedeno IČ nebo DIČ, není prodávající povinnen odstoupit od smlouvy. V tomto případě se má za to, že kupující není běžný spotřebitel. Běžný spotřebitel může však firmu uvést jako doručovací adresu, ovšem bez uvedení IČ či DIČ.

6.PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Běžná dostupnost zboží je uvedena v popisu zboží. V případě vyprodání zboží je toto zpravidla naskladněno do 5 pracovních dnů. V případě, že je zboží na skladě u dodavatele, je obvykle naskladněno do 10 pracovních dnů ode dne objednání. Termín expedice je v případě platby dobírkou počítán ode dne potvrzení objednávky, v případě platby převodem je počítán ode dne připsání platby na náš bankovní účet. Pokud je zboží fyzicky skladem, je odesíláno zpravidla týž (pracovní) den nebo následující pracovní den s ohledem na čas objednání.
 2. Doprava je účtována dle ceníku a je účtována vždy i v případě rozdělení objednávky na více částí, není-li sjednáno jinak. Na dobírku zasíláme pouze v ČR, na Slovensko na dobírku nezasíláme - pouze platba předem.
 3. Cena dopravy je automaticky navržena systémem e-shopu dle velikosti (objemu) a hmotnosti zásilky. Informace o dopravě a o platebních podmínkách jsou k dispozici v sekci Platba a dodání. Kupující před dokončením objednávky upřesní typ dopravy a způsob platby. Nelze-li náklady na dopravu stanovit při objednání, mohou být účtovány dodatečně.
 4. U dopravy označené * může být zásilka v případě vyčerpání maximálního denního limitu kurýrů a nemožnosti předání zásilky s doručením na adresu, doručena na nejbližší výdejní místo (dle podmínek externího dopravce).
 5. Pokud je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 6. Z důvodu zajištění dopravy externím dopravcem, dodavatel negarantuje dodání v určený čas. Orientační čas dodání může odběratel sjednat přímo s dopravcem.
 7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání a to dle § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.V případě, že dojde k porušení kupní smlouvy kupujícícm (např. nevyzvednutí zásilky), se užije § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.
 8. Při rozbalování zásilky postupujte obezřetně bez použití hrubé síly a bez použití dlouhých či ostrých předmětů, aby nedošlo k poškození zboží.
 9. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 10. V případě nedoručitelnosti zásilky např. z důvodu nesprávně uvedené doručovací adresy nebo nesplněním doručovacíh podmínek dopravce kupujícím, nese veškerá rizika a dodatečné náklady kupující.
 11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží (deformace či poškození obalu zásilky) a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení či poškození obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, je však nutné sepsat s dopravcem protokol o poškozené zásilce - důvod nepřevzetí od dopravce, a přesně uvést poškození zboží. V případě nepřevzetí z důvodu porušení zásilky je kupující povinen neprodleně (max. do druhého dne) informovat prodávajícího. V případě jakýchkoliv pochybností proveďte kontrolu zboží před přepravcem nebo na výdejním místě za asistence odpovědné osoby. Bylo-li zjištěno poškození zboží po rozbalení zásilky (skryté poškození zásilky) bez účasti přepravce, je kupující povinen o tomto ihned informovat dopravce a prodávajícího, nejpozději do 24h od převzetí. V tomto případě je nutné zachovat původní obal zásilky vč. výplně, které je vhodné předložit při podání reklamace. Při nesplnění těchto podmínek nebude brán na případnou reklamaci zřetel.
 12. Pokud obsah zásilky nesouhlasí s objednávkou, je kupující povinen kontaktovat prodejce v den převzetí zásilky e-mailem, jinak se vystavuje zamítnutí reklamace.
 13. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 14. Kupující je o stavu objednávky informován automaticky generovanými zprávani odesílanými na email kupujícího. V případě, že si kupující nepřeje zasílání informačních emailů, uvede tento požadavek do poznávky v objednávce.

7.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Poškození zboží důsledkem neodborné montáže není možné reklamovat. Montáž náhradních dílů kování a následný odborný servis musí vždy provádět způsobilá a proškolená osoba při dodržení technických postupů a použití originálního nářadí, přípravků a šablon.
 5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 7. V případě dodání zboží z různých šarží (výrobních sérií) nebo dodání stejného zboží od různých dodavatelů (výrobců) může dojít k drobné odchylce v odstínu designu. Tuto odchylku barevného odstínu nelze považovat za vadné plnění a nelze ji tudíž reklamovat.
 8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí obchodních podmínek.

8.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy ka-shop@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Montáž a seřízení dílů kování musí provádět osoba s příslušnou kvalifikací a s technickými znalostmi a je nutné dodržovat technické postupy a normy.
 7. V případě, že dojde mezi prodávajíícím a kupujícím (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupujícíl podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  1. Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát – oddělení ADR
   Štěpánská 15
   120 00 Praha 2
   Email:adr@coi.cz
   Web: adr.coi.cz
  2. Evropská komise pro řešení sporů online
   Web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, název firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). jsou nevyhnutelné k tomu, abychom mohli uzavřít kupní smlouvu. V případě neposkytnutí osobních údajů (jméno, příjmení, adresa dodání atd.), nemůže být uzavřena platná kupní smlouva.
 3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 4. Kromě osob zajišťující dopravu zboží a firem zpracovávající některá data (Google, Heureka), nebudou osobní údaje kupujících bez předchozího souhlasu vědomě předávány třetím osobám.
 5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné a aktuální, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 6. Další informace týkající se ochrany osobních údajů včetně GDPR jsou uvedeny ZDE.

10.ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A COOKIES

 1. Prodávající nezasílá obchodní či reklamní sdělení (e-mailový newsletter).
 2. Cookies je malý datový soubor, který prohlížeč vytvoří navštívením jakékoliv webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou stránky využívány. Veškeré informace týkající se cookies jsou k dispozici ZDE. Nastavení cookies můžete provést ZDE.

11.DORUČOVÁNÍ

 1. Vzájemná komunikace může být doručována na elektronickou adresu kupujícího a prodávajícího.
 2. Fakturu je možné stáhnout v prostředí uživatelského účtu v případě registrace kupujícího, příp. ji na vyžádání zašleme v elektronické podobě (.pdf) na emailovou adresu kupujícího
 3. V případě zaslání zboží na dobírku fakturu prodávající zasílá zpravidla do 5 pracovních dnů po převzetí zásiky a připsání fakturované částky na účet prodávajícího. Pokud kupující ani v této lhůtě fakturu nebdržel, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího, který ji kupujícímu odešle na email kupujícího uvedený v objednávce.

12.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Uvedené fotografie a obrázky zboží jsou pouze ilustrační a nemusí se přesně shodovat s aktuálním provedením zboží.
 5. Součástí obchodních podmínek jsou Podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy a Reklamační řád.
 6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Kalenda Jan - Ka-Shop, Podkrušnohorská 277, 43603, Litvínov, e-mail: ka-shop@email.cz, telefon 605421978.