Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

prodejce internetového obchodu Ka-Shop p. Kalenda Jan, Podkrušnohorská 277, 43603, Litvínov, IČ: 88667847 (Neplátce DPH), zapsaný v živnostenském rejstříku v Litvínově, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: ka-shop.kalmont.cz

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodejce: Kalenda Jan, se sídlem Podkrušnohorská 277, 43603, Litvínov, IČ:88667847, Neplátce DPH, zapsaný v živnostenském rejstříku v Litvínově, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: ka-shop.kalmont.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky mohou být upraveny v případě, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny a uzavírány v českém jazyce. Prodávající nenese žádnou zodpovědnou za případný rozpor vzniklý překladem textu.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Platnost těchto obchodních podmínek je od 11.7.2022 a platí do zveřejnění nových obchodních podmínek.

2.UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Je nutné uvádět platné tel. č. mobilního telefonu kupujícího, tel. č. pevné tel. linky je možné uvádět pouze jako další komunikační kanál k mobilnímu číslu. V případě neuvedení čísla mobilního telefonu není možné zasílat informační SMS a riziko nedoručení v tomto případě jde na vrub kupujícího.  Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Nepovinné údaje není nutné vyplňovat.
 3. Objednávku je možné provést i bez registrace (jednorázový nákup).
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 6. Prodávající může uživatelský účet zrušit kdykoliv bez udání důvodu.
 7. Aktivní uživatelský účet lze kdykoliv zrušit zasláním e-mailu prodávajícímu z e-mailové adresy zadané v registraci.
 8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě.

3.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Kupující stvrzuje řádné seznámení, pochopení a souhlas se zněním uvedených obchodních podmínek v průběhu objednávky na webu ka-shop.kalmont.cz. V případě, že jsou obchodní podmínky nebo jakákoliv část nepřístupná nebo nečitelná, nebo je ze strany kupujícího nesrozumitelná, je kupující povinen písemně informovat prodávajícího před udělením souhlasu s obchodními podmínkami.
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzením objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího.
 4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a jeho cenách v měně Kč (CZK) a  (EUR). Ceny zboží jsou koncové včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 5. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.
 6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Jiná forma provedení objednávky nebude akceptována.
 7. V případě metrážového zboží (např. těsnění) si prodávající vyhrazuje dodání zboží ve vícekusém provedení a s ohledem na velikost balení. Některé typy těsnění jsou dodávány v délce po 10m, je nutné s tím při objednávání počítat. V případě dodání stejného metrážového zboží z několika balení se může lišit mírně odstín.
 8. Specifikaci a výběr dílů kování provádí kupující znalý v oboru orientující se rovněž v technických výkresech, k dispozici jsou technické informace, fotografie a rozměrové vlastnosti na webu. Za případnou neodbornost kupujícího nenese prodávající žádnou odpovědnost ani ji neověřuje.
 9. V případě, že kupující požaduje provést jakoukoliv změnu v objednávce (zboží, doprava), je nutné písemně informovat prodávajícího před expedicí objednávky.
 10. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit a odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Kupujícímu jsou následně na e-mail doručeny veškeré informace týkající se objednávky, v případě zjištění chybně zadané objednávky kupující neprodleně informuje emailem prodávajícího.
 11. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například elektronicky na e-mailovou adresu či telefonicky). V případě, že nebude objednávka potvrzena uvedeným způsobem, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.
 12. Objednané zboží je kupujícímu rezervováno 4 následující dny od objednání a potvrzení objednávky. Není-li v této lhůtě provedena úhrada zboží (přijetí platby na účet dodavatele při zvolené platbě předem na účet), není garantována pozdější dostupnost zboží a jeho původní cena. Prodávající je oprávněn objednávku zrušit. Rezervace zboží není možná.
 13. V případě objednávky většího, než běžného množství může být objednávka po odsouhlasení kupujícím rozdělena na více částí.
 14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 15. Prodávající je oprávněn (i bez uvedení důvodů) objednávku neakceptovat příp. ji stornovat, je však povinen o tomto kroku informovat kupujícího na adresu elektronické pošty.
 16. Zboží označené skladem máme fyzicky skladem v běžném množství (min. 1ks), zboží označené * je zpravidla na objednávku, termín naskladení je obvykle v rozmezí 5 - 25 pracovních dnů. Zboží označené skladem u dodavatele bývá obvykle dostupné do 5 - 10 pracovních dnů. Zboží s neznámou dostupností u dodavatele je označeno Na dotaz (není však vyloučeno, že je zboží skladem v určitém množství). U neskladového zboží není garantována jeho dostupnost.
 17. Nevyzvednutí zásilky není totožné s odstoupením od smlouvy, ale je dle občanského zákoníku porušením kupní smlouvy ze strany kupujícího (§ 2118). V tomto případě je kupující povinen a zavazuje se uhradit veškeré vzniklé náklady na dopravu zboží dle bodu 8.

4.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny jsou uváděny v Kč pro kupující z ČR nebo v pro objednávky ze SR příp jiných zemí EU. Při platbě je nutné dodržet úhradu ve zvolené měně (Kč nebo Euro) dle faktury. Ceny jsou platné pro již realizované objednávky. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. bankovním převodem v rámci ČR (CZK) na účet prodávajícího č. 2100240983/2010 (FIO), vedeného u společnosti FIO banka (dále jen „účet prodávajícího“), variabilní symbol (VS) = č. objednávky. Při nedodržení těchto pokynů může dojít k nespárování platby s objednávkou a k časovému prodlení.
  2. bankovním převodem pro kupující ze SR a jiných zemí EU () na účet prodávajícího: IBAN: CZ4220100000002601464643 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, vedeného u společnosti FIO banka (dále jen „účet prodávajícího“), akceptujeme pouze platby s bankovním poplatkem OUR (bankovní poplatky hradí pouze plátce), variabilní symbol (VS) = č. objednávky. Při nedodržení těchto pokynů může dojít k nespárování platby s objednávkou a k časovému prodlení.
 2. Uvedené ceny jsou uváděny v Kč pro kupující z ČR nebo v pro objednávky ze SR a jiných zemí EU. Doba rezervace objednaného neuhrazeného zboží jsou 3 dny. Zboží je expedováno v pořadí přijetí platby.
 3. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu přesnou částku v uvedené měně dle objednávky. V případě uhrazení chybné částky, je v případě  nedoplatku kupující povinen uhradit rozdíl včetně s tím spojených bankovních poplatků a to do 5 pracovních dnů. V případě přeplatku prodávající uhradí rozdílnou částku v režimu BEN (u zahraniční platby) do 5 pracovních dnů na bankovní účet, ze kterého byla platba poukázána, při čemž veškeré bankovní poplatky hradí příjemce. Jakékoliv bankovní poplatky účtované na vrub prodájícího je povinen kupující uhradit po předložení dokladu o provedené úhradě poplatku do 5 pracovních dnů.
 4. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (položka doprava). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu (nevztahuje se na zboží vyrobené na zakázku nebo upravené dle požadavku kupujícího, příp. nestandardní zboží na objednávku). Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (platba předem na účet) je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li uvedena jiná délka splatnosti faktury.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby na základě zaslané faktury. Kupující úhradu zboží provede až po potvzení objednávky na základě zaslané faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího na základě zaslané faktury. V případě bezhotovostní platby ze zahraničí jdou veškeré poplatky za převod měny či jiné bankovní poplatky na vrub plátce - kupujícího. Kupující zvolí poplatek bance OUR. V případě, že při příjmu platby ze zahraničí bude prodávajícímu účtován bankovní poplatek za příchozí platbu, je povinen kupující tuto částku na žádost prodávajícího prodávajícímu uhradit. Doporučujeme proto provádět platby v rámci jedné banky (FIO) a na příp. poplatky se před provedením platby informovat v bance. Dle aktuálního ceníku FIO v době vydání VOP lze bezhotovostní transakce v jakékoliv měně v rámci Finanční skupiny FIO provádět zdarma, (viz. aktuální ceník FIO).
 6. Cena dopravy zahrnuje i ostatní služby a náklady s tím spojené: dopravné, mýtný a palivový příplatek (dle smluvních podmínek dopravců). Balné (balící a výplňový materál, proces kompletace, balení a manipulace, vážení, zadávání dat dopravci, štítkování) ve výši 100Kč není v případě splnění obchodních podmínek ze strany kupujícícho účtováno (je zdarma - není účtována).
 7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li uvedeno jinak.
 9. Není-li u zboží uvedeno jinak, jedná se o 1ks. Pojmem balení je myšleno 1 ks, není-li uvedeno jinak. Je-li v balení více ks zboží, je tato informace uvedena v popisu zboží (např. pár, sada, kompletní balení apod.)
 10. V případě objednání většího množství zboží, může být dodáno v hromadném balení. Některé produkty nejsou samostatně baleny (např. krytky pantů, náhradní díly, kování apod.).
 11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad o uhrazení – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
 12. Faktura je generována automaticky na základě zadaných informací kupujícím. Objednávku lze zpracovat pouze po řádném vyplnění požadovaných informací.
 13. Faktura je zasílána elektronickou formou (.pdf) na e-mail uvedený v objednávce, lze ji rovněž stáhnout po přihlášení ve webovém rozhraní e-shopu.
 14. V případě požadavku odběratele na zaslání tištěné faktury poštou doporučeným dopisem, bude účtována částka ve výši 90Kč. Fakturu v tomto případě zasíláme doporučeně poštou po uhrazení uvedeného poplatku.
 15. Faktura slouží zároven jako Dodací list, není-li uvedeno jinak.

5.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY VE LHŮTĚ 14 DNŮ

 1. Odstoupit od smlouvy dle § 1818, § 1820 odst. 1 písm. f), § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je možné bez udání důvodu písemně na email ka-shop@email.cz nebo doporučeným dopisem na adresu sídla ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží (není-li písemně sjednána delší lhůta). Následující den potom, co jste zboží převzali, je prvním dnem 14denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den. Tato lhůta slouží pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si jej zkoušíte při koupi v kamenném obchodě. 
 2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitel, tzn., že je ve fakturační adrese uveden název firmy, příp. je uvedeno IČ nebo DIČ, není prodávající povinnen odstoupit od smlouvy. V tomto případě se má za to, že kupující není běžný spotřebitel. Běžný spotřebitel může však firmu uvést jako doručovací adresu, ovšem bez uvedení IČ či DIČ.
 3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (např. metrážové nebo jinak upravované zboží), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.3 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující (spotřebitel) v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.  Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: ka-shop@email.cz.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. Součástí obchodních podmínek jsou podmínky je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (viz. níže).
 7. V případě, že nedojde k úhradě objednávky dle bodu 4.4, může být objednávka prodejcem stornována, čímž dojde k odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.
 8. Zboží doporučujeme vrátit v nepoškozeném obalu, i když obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodejce právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové mohou být kupujícímu účtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
 9. Za odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů se nepovažuje nevyzvednutí zásilky. viz. bod 8.2.
 10. Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Pokyny k odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů

 1. Pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů můžete využít níže uvedený formulář, oskenovaný jej zašlete na e-mail:ka-shop@email.cz nebo doporučeně poštou na adresu Ka-Shop, Kalenda Jan, Podkrušnohorská 277, 43603  Litvínov.
 2. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu prodejcem. Vracené zboží zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. U vrácených výrobků nesmí dojít ke zjevnému opotřebení či poškození. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, správné a kompletní zabalení apod.) Na původní obal výrobku nic nelepte (údaje pro dopravu apod.). S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně. Veškeré náklady na vrácení zboží nese kupující.
 3. Do 14 kalendářních dnů nám doručte zakoupené zboží na adresu e-shopu. K vrácenému zboží je nutné přiložit doklad o úhradě zboží. Samotná faktura v případě bezhotovostní platby není doklad o úhradě, je nutné přiložit potvrzení o provedené transakci. Příp. po sdělení termínu a identifikace transakce provedenou platbu sami dohledáme. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Zásilku doporučujeme zaslat doporučeně (s potvrzením o odeslání). V případě, že spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, může prodejce spotřebiteli při odstoupení od smlouvy vrátit náklady na dodání zboží ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží. Když se spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, má nárok, aby mu prodejce vrátil částku odpovídající kupní ceně včetně dopravného.
 4. Peníze za vrácené zboží při splnění podmínek vám zašleme nejpozději do 14 dnů od přijetí vráceného zboží a splnění výše uvedených podmínek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Vzorový formulář pro Odstoupení od smlouvy

  (Formulář můžete vytisknout příp. napsat ručně hůlkovým písmem v čitelné podobě, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mailovou adresu prodávajícího, nebo zaslat doporučeně na adresu prodávajícího dle výše uvedených pokynů.

  Adresát: 
  Kalenda Jan - Ka-Shop
  Podkrušnohorská 277
  436 03  Litvínov
  IČ:88667847

  Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy ze dne:                    pod číslem objednávky:

  Seznam vrácených výrobků:

   

   

  Datum převzetí:

  Údaje o kupujícím (běžný spotřebitel):

  Jméno a příjmení:

  Adresa:

   


  Tel. č.:

  e-mail:

  bankovní účet (IBAN):

  datum:


  Podpis kupujícího:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Běžná dostupnost zboží je uvedena v popisu zboží. Zboží, které je skladem v požadovaném množství je expedováno nejpozději následující pracovní den po připsání platby na náš bankovní účet. U zboží, které není skladem v požadovaném množství je expedice prováděna dle jeho dostupnosti u dodavatele. Předběžný termín naskladnění neskladového zboží bude sdělen kupujícímu na základě emailového dotazu. U neskladových položek zboží prodávající negarantuje dostupnost ani termín dodání zboží.
 2. Doprava je účtována dle ceníku dopravy a je účtována vždy i v případě rozdělení objednávky na více částí, není-li sjednáno jinak.
 3. Cena dopravy je automaticky navržena systémem e-shopu dle velikosti (objemu) a hmotnosti zásilky. Informace o dopravě a o platebních podmínkách jsou k dispozici v sekci Platba a dodání. Kupující před dokončením objednávky upřesní typ dopravy. Nelze-li náklady na dopravu stanovit při objednání, mohou být účtovány dodatečně.
 4. V případě vyčerpání maximálního denního limitu dopravců a nemožnosti předání zásilky s doručením na adresu např. i z důvodu technické závady nebo překážek v dopravě, může být zásilka doručena na výdejní místo poblíž adresy dodání (dle podmínek externího dopravce).
 5. Pokud je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 6. Z důvodu zajištění dopravy externím dopravcem, dodavatel negarantuje dodání v určený čas. Orientační čas dodání může odběratel sjednat přímo s dopravcem.
 7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání a to dle § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. V případě, že dojde k porušení kupní smlouvy kupujícícm (např. nevyzvednutí zásilky), se užije § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. dle bodu 8.
 8. Při rozbalování zásilky postupujte obezřetně bez použití hrubé síly a bez použití dlouhých či ostrých předmětů, aby nedošlo k poškození zboží.
 9. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 10. V případě nedoručitelnosti zásilky např. z důvodu nesprávně uvedené doručovací adresy, nevyzvednutí zásilky ve lhůtě určené dopravcem nebo nesplněním doručovacích podmínek dopravce kupujícím, nese veškerá rizika a dodatečné náklady kupující.
 11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží (deformace či poškození obalu zásilky) a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení či poškození obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, je však nutné sepsat s dopravcem protokol o poškozené zásilce - důvod nepřevzetí od dopravce, a přesně uvést poškození zboží. V případě nepřevzetí z důvodu porušení zásilky je kupující povinen neprodleně (max. do druhého dne) informovat prodávajícího. V případě jakýchkoliv pochybností proveďte kontrolu zboží před přepravcem nebo na výdejním místě za asistence odpovědné osoby. Bylo-li zjištěno poškození zboží po rozbalení zásilky (skryté poškození zásilky) bez účasti přepravce, je kupující povinen o tomto ihned informovat dopravce a prodávajícího, nejpozději do 24h od převzetí. V tomto případě je nutné zachovat původní obal zásilky vč. výplně, které je vhodné předložit při podání reklamace. Při nesplnění těchto podmínek nebude brán na případnou reklamaci zřetel.
 12. V případě nedoručitelnosti objednávky na adresu objednatele (např. technická závada doručovacího vozu, závada v komunikačním zařízení nebo telefonní nedostupnost, sjízdnost vozovky aj.) nebo momentální přetížitelnosti dopravce (např. období před vánočními svátky) je dopravce oprávněn ponechat zásilku v jeho výdejním místě v blízkosti doručovací adresy bez nároku na kompenzaci změny dopravy zboží. Dopravce však musí o změně doručení kupujícího bez zbytečného prodlení informovat.
 13. Pokud obsah zásilky nesouhlasí s objednávkou, je kupující povinen kontaktovat prodejce v den převzetí zásilky e-mailem, jinak se vystavuje zamítnutí reklamace.
 14. V případě, že zásilka nemůže být kupujícím vyzvednuta během úložní doby, může kupující provést prodloužení úložní doby dle podmínek zvoleného dopravce.
 15. V případě, že již došlo k překročení úložní doby a vrácení zásilky prodávajícícmu a kupující požaduje opakované dodání, prodávající zboží odešle opakovaně. Opakované odeslání je však již pouze s platbou předem. Kupující je povinen uhradit veškeré vzniklé náklady na dopravu nevyzvednuté a vrácené zásilky (dodání na dodací adresu + zpětné dodání do e-shopu).
 16. Kupující se zavazuje v případě nevyzvednutí zásilky bez řádného Odstoupení od smlouvy, uhradit veškeré vzniklé náklady kupujícímu dle odst. 8.
 17. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 18. Kupující je o stavu objednávky informován automaticky generovanými zprávani odesílanými na email kupujícího. V případě, že si kupující nepřeje zasílání informačních emailů, uvede tento požadavek do poznávky v objednávce.

7.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Technické údaje, popisy a obrázky výrobků jsou ve většině případů převzaty od výrobců a dodavatelů, kteří si vyhrazují právo na jejich změnu. Provozovatel e-shopu neručí za tiskové a obsahové chyby na webu. Uvedené odchylky nejsou důvodem k reklamaci výrobku.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 5. Poškození zboží důsledkem neodborné montáže není možné reklamovat. Montáž náhradních dílů kování a následný odborný servis musí vždy provádět způsobilá a proškolená osoba při dodržení technických postupů a použití o iginálního nářadí, přípravků a šablon.
 6. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 8. V případě dodání zboží z různých šarží (výrobních sérií) nebo dodání stejného zboží od různých dodavatelů (výrobců) může dojít k drobné odchylce v odstínu designu. Tuto odchylku barevného odstínu nelze považovat za vadné plnění a nelze ji tudíž reklamovat.
 9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí obchodních podmínek.

8.PORUŠENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Prodávající i kupující jsou povinni dodržovat uvedené obchodní podmínky. V případě jejich porušení jsou obě strany vůči sobě povinné provést řádné finanční vyrovnání vzniklých výdajů ve splatnosti 14 dnů ode dne porušení kupní smlouvy.
 2. Porušením obchodních podmínek se rovněž rozumí nepřevzetí zásilky kupujícím bez řádného Odstoupení od smlouvy dle bodu 5, které řeší § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ.
 3. V případě, že dojde k porušení obchodních podmínek dle bodu 8.2., je kupující povinen a zavazuje se uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené finanční náklady dle § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ, které se rovnají součtu nákladů na dopravu zvolených kupujícím, shodný způsob dopravy opačným směrem (vrácení nevyzvednutého zboží prodávajícímu) a balné dle odst. 4.6.
 4. V případě nepřevzetí objednávky ve stanovené lhůtě bude po vrácení zboží prodejci a odečtení finančních nákladů dle bodu 8.3. vrácena částka na účet, ze kterého byla platba provedena do 14 dnů. Toto ustanovení neplatí při řádném odstoupení od smlouvy.

9.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy ka-shop@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Montáž a seřízení dílů kování musí provádět osoba s příslušnou kvalifikací a s technickými znalostmi a je nutné dodržovat technické postupy a normy.
 7. Kupující je povinen dodržovat montážní a servisní pokyny k zakoupeným výrobkům uvedené na produktových stránkách výrobků nebo přiložené k výrobkům v tištěném provedení.
 8. V případě, že dojde mezi prodávajíícím a kupujícím (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupujícíl podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  1. Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát – oddělení ADR
   Štěpánská 15
   120 00 Praha 2
   Email:adr@coi.cz
   Web: adr.coi.cz
  2. Evropská komise pro řešení sporů online
   Web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, GDPR

 1. Při nakládání s daty se prodávající zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR (General Data Protection Regulation) - nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU.

  Prohlášení o ochraně soukromí

  Prodejce a správce osobních údajů e-shopu  ka-shop.kalmont.cz p. Jan Kalenda, Podkrušnohorská 277, Litvínov, IČ:8866784 klade velký důraz na ochranu osobních údajů. Prodejce jakožto správce údajů zpracovává některé osobní údaje a analyzuje některé aspekty chování návštěvníků těchto webových stránek (ka-shop.kalmont.cz), přičemž postupuje výlučně v souladu s právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

  Prohlášení o ochraně osobních údajů

  Provozovatel internetového obchodu ka-shop.kalmont.cz a správce osobních údajů p. Jan Kalenda, Podkrušnohorská 277, Litvínov, IČ:88667847 (dále jen prodejce) prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR (General Data Protection Regulation) - nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU a v souladu s  Obchodními podmínkami e-shopu.

  Jaké údaje shromažďujeme?

  Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát vaše kontaktní údaje: jméno a příjmení (příp.název firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní číslo a e-mailovou adresu. Dále prodejce eviduje Vaše obchodní transakce v e-shopu. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme (prodejce či dopravce) požadovat předložení identifikačního dokladu s fotografií (OP, cestovní pas apod.), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.

  K čemu tyto údaje slouží?

  Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

  Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

  Po přihlášení do eshopu ka-shop.kalmont.cz můžete vaše údaje editovat. (Z účetních důvodů nelze editovat fakturační údaje.) Pokud požadujete Vaši registraci zcela zrušit, odešlete e-mail z e-mailové adresy zadané při registraci s požadavkem na zrušení vaší registrace na e-mail: ka-shop@email.cz .

  Používání souborů cookies a soukromí

  Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

  Funkční cookies

  Základní cookies, tedy funkční cookies, mají na starost základní funkce webu (například uložení zboží v košíku na e-shopu, zapamatování naposledy přečteného článku atd.) a jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky, proto o nich návštěvníka webu pouze informujeme.

  Marketingové cookies

  Marketingové cookies se využívají k lepšímu cílení reklam (například remarketing, tedy zpětné oslovení uživatele, který už na vašem webu byl, na jiném kanálu prostřednictvím placené reklamy) a k jejich personalizaci. K používání tohoto typu cookies daného uživatele je nutný od 1. 1. 2022 jeho aktivní souhlas.

  Analytické a preferenční cookies

  U analytických a preferenčních cookies je rovněž od 1. 1. 2022 nutný aktivní souhlas daného uživatele. Analytické cookies umožňují sledovat návštěvy webových stránek a aplikací a také to, kolik uživatelů kliklo na odkaz na webu či využilo některou z jeho funkcí. Typicky jde o statistiky návštěvnosti jako Google Analytics. Preferenční cookies zase umožňují, aby si váš web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se mu přizpůsobit. Zajistí se tak pohodlné používání vašeho webu, který si pamatuje nastavení jazyka, měny a dalších preferencí uživatelů.

  Nastavení cookies můžete provést ZDE.

  Další práva návštěvníků webových stránek spojená s ochranou osobních údajů

  V případě, že prodejce bude zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, náleží každému návštěvníkovin

  1. právo informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů,
  2. právo na přístup k jeho osobním údajům, které prodejce zpracovává,
  3. právo na opravu jeho osobních údajů, které prodejce zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné, a další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby prodejce provedl příslušnou opravu či doplnění osobních údajů návštěvníka (a to vč. případné blokace či likvidace jeho osobních údajů).

  Ostatní vztahy souvisejicí s využívání webového rozhraní

  1.    Upozorňujeme, že kliknutím na některé odkazy v e-shopu, může dojít k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

  2.    Prodejce nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní je zakázáno používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

  3.    Prodejce nemůže zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Prodejce neodpovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

  4.    Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je prodejce oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

  Ochrana autorských práv

  Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní e-shopu (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah je zakázáno měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani jej jinak používat k jakémukoli účelu bez souhlasu prodejce či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.  Dále může prodejce požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

  Zásady zpracování osobních údajů pro uživatele e-shopu ka-shop.kalmont.cz dle GDPR

  Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro uživatele webového rozhraní ka-shop.kalmont.cz dle GDPR vydaných prodejcem p. Janem Kalendou, Podkrušnohorská 277, Litvínov, IČ:88667847, je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje prodejce zpracovává o fyzických osobách při prodeji zboží v e-shopu ka-shop.kalmont.cz a při návštěvách internetových stránek provozovaných prodejcem a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

  Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů návštěvníků, kupujících a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb prodejce a návštěvníků internetových stránek provozovaných prodejcem, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči prodejci.

  Tyto Zásady jsou účinné od 1.1.2022 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle GDPR.

  A. Kategorie osobních údajů

  Osobním údajem je jakákoliv informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je prodejce schopen identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany prodejce dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

  1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

  Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

  • akademický titul
  • jméno a příjmení
  • název firmy
  • IČO, DIČ
  • doručovací adresa
  • adresa sídla nebo místa podnikání
  • fakturační adresa
  • telefonní číslo
  • e-mail
  • identifikační údaje zástupce kupujícího nebo kontaktní osoby, kterou kupující určí
  • identifikační údaje plátce vyúčtování
  • bankovní spojení

  3. Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, využívání služeb a o platební morálce

  • druh a specifikace zboží
  • objem poskytnutých služeb 
  • cena objenávky
  • zákaznický segment
  • informace o platební morálce

  4. Provozní údaje a lokalizační údaje

  Jedná se údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací, pro její účtování (o telefonických hovorech, datových přenosech, krátkých textových zprávách a dalších službách poskytnutých ze strany prodejce), řešení případných sporů plynoucích z poskytování služby a plnění zákonných povinností prodejce. Jedná se zejména o:

  • volající číslo
  • volané číslo
  • adresa datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa)
  • datum a čas uskutečnění spojení
  • IMEI koncového zařízení
  • doba trvání spojení
  • číslo, název a umístění koncového bodu sítě
  • typ přístupu k internetu

  5. Ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb

  Tyto údaje vznikají při poskytování služeb, které nejsou službami elektronických komunikací, nebo při poskytování služeb elektronických komunikací nad rámec údajů potřebných pro přenos zprávy. Údaje generované sítěmi při poskytování služeb elektronických komunikací nad rámec provozních a provozních lokalizačních údajů jsou nezbytné pro řešení sporů týkajících se kvality služby, vyhodnocování a zvyšování kvality sítí a služeb a údržbu sítí.

  6. Údaje z komunikace mezi prodejcem a zákazníkem

  Tyto údaje vznikají při komunikaci související s prodejem zboží prodejce a zákazníkem. Jedná se o písemnou či elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů, chatové a videochatové komunikace mezi zákazníkem a prodejcem.

  7. Kamerové záznamy ve výdejním místě e-shopu

  V prostorách e-shopu ka-shop.kalmont.cz jsou instalovány kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů prodejce. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou řádně označeny informační tabulkou.

  8. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

  Prodejce nevyžaduje souhlasy ke zpracování osobních údajů.

  B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

  Rozsah zpracovávaných údajů je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu prodejce nebo na základě zákona (bez souhlasu).

  1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů prodejce

  Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů prodejce je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

  Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

  • zajišťování provozu a ochrany sítí elektronických komunikací (plnění smlouvy)
  • poskytování služeb elektronických komunikací, platebních transakcí, poskytování dalších služeb (plnění smlouvy)
  • vyúčtování za služby (plnění smlouvy)
  • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
  • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)
  • výměna údajů mezi provozovateli sítí a poskytovateli služeb elektronických komunikací pro zajištění propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování (plnění smlouvy)
  • provozování kamerových a monitorovacích systémů ve výdejním místě e-shopu pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem prodejce)
  • vyhodnocování chování zákazníka a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování prodejce o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem prodejce)
  • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem prodejce)
  • nahrávání a monitorování hovorů se zákaznickou linkou (plnění smlouvy)
  • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
  • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv prodejce (oprávněný zájem prodejce)
  • evidence dlužníků (oprávněný zájem prodejce)
  • evidence zneužívání sítě a služeb elektronických komunikací (oprávněný zájem prodejce)

  Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

  V případě zakoupení zboží je prodejce oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a prodejcem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

  V případě jednání mezi prodejcem a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je prodejce oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od registrace.

  Faktury vystavené prodejcem jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

  Identifikační údaje nutné pro poskytování služby z průkazu totožnosti zákazníka jsou ze strany prodejce zpracovávány v souladu s § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zpracovávány pod dobu 10 let ode dne ukončení vaší smlouvy s prodejcem.

  Kamerové záznamy z místa výdeje zboží a okolí objektu jsou zpracovávány maximálně po dobu 30 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

  Dle § 90 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je prodejce povinen uchovávat provozní údaje služby do konce doby, během níž může být vyúčtování ceny nebo poskytnutí služby elektronických komunikací právně napadeno reklamací. Pro tento účel prodejce zpracovává v souladu s § 64 odst. 8 až 10 a § 129 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích provozní údaje služby po dobu 3 až 6 měsíců od jejího poskytnutí, není-li třeba doba delší.

  Dle § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je prodejce povinen uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a je na požádání povinna je bezodkladně poskytnout orgánům činným v trestním řízení, Policii České republiky pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo pohřešované osobě, zjištění totožnosti osoby neznámé totožnosti nebo totožnosti nalezené mrtvoly, předcházení nebo odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu nebo prověřování chráněné osoby, Bezpečnostní informační službě pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, Vojenskému zpravodajství pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a České národní bance pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

  2. Zpracovávání údajů zákazníků se souhlasem pro marketingové a obchodní účely

  Prodávající nezasílá obchodní či reklamní sdělení (e-mailový newsletter) a nezpracovává údaje pro marketingové a obchodní účely.

  3. Zpracovávání cookies z internetových stránek e-shopu

  V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách e-shopu ka-shop.kalmont.cz dle nastavení cookies uživatelem v souladu s podmímnkami EU, a to pro účely zajištění účinějšího provozu webového prostředí e-shopu.

  C. Předávání osobních údajů

  Prodávající jako správce osobních údajů nebude osobní údaje předávat třetím osobám kromě uvedených dopravců a v případě neuhrazení dlužné částky k datu splatnost mohou být osobní údaje předány novému věřiteli - agentuře zabývající se pohledávkami v souladu se zásadami GDPR.

  D. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

  Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro prodejce identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže prodejci jakožto správci osobních údajů svoji totožnost, následující práva:

  1. Právo na přístup k osobním údajům

  Dle čl. 15 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od prodejce:

  • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
  • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
  • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

  V případě opakované žádosti bude prodejce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

  Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu prodejce.

  Právo na kopii osobních údajů bude možné uplatnit na adrese prodejce po předchozí domluvě, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

  2. Právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů

  Dle čl. 16 nařízení bude mít subjekt údajů právo na opravu a aktualizaci osobních údajů, které o něm bude prodejce zpracovávat. Zákazník má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen prodejci poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm prodejce zpracovává, nejsou přesné. Oprava bude prodejcem provedena bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na adrese prodejce po předchozí domluvě, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

  3. Právo na výmaz

  Dle čl. 17 nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud prodejce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na prodejce jakožto správce osobních údajů obrátit písemně na adresu prodejce.

  4. Právo na omezení zpracování

  Dle čl. 18 nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu prodejce.

  5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

  Dle čl. 19 nařízení bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany prodejce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

  6. Právo na přenositelnost osobních údajů

  Dle čl. 20 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl prodejci (správci), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat prodejce o předání těchto údajů jinému správci.

  Pokud prodejci v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od prodejce (správce údajů) získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i subjektem určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

  V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti subjektu údajů vyhovět. Žádost je možné uplatnit na adrese prodejce po předchozí domluvě a po doložení oprávněnosti požadavku.

  7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

  Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu prodejce.

  V případě, že prodejce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu prodejce.

  8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

  Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

  9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

  Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Prodejce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

  10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

  Subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

  E. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Od 25. 5. 2018 je k dispozici kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu nařízení, kam se se svými dotazy či uplatnění výše uvedených práv, mohou návštěvníci obracet:

  Ka-Shop - Kalenda Jan, Podkrušnohorská 277, 436 03, Litvínov, e-mail: ka-shop@email.cz, Tel.: + 420 605 421 978.

11.ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Prodávající nezasílá žádné reklamní sdělení (e-mailový newsletter).

12.DORUČOVÁNÍ

 1. Vzájemná komunikace může být doručována na uvedenou elektronickou adresu nebo telefonní číslo kupujícího a prodávajícího.
 2. Fakturu je možné stáhnout v prostředí uživatelského účtu v případě registrace kupujícího, příp. ji na vyžádání zašleme v elektronické podobě (.pdf) na emailovou adresu kupujícího
 3. V případě zaslání zboží je faktura generována a odesílána na e-amil kupujícího automaticky po vytvoření objednávky. Pokud kupující fakturu nebdrží, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího, který ji kupujícímu odešle na email kupujícího uvedený v objednávce.

13.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Uvedené fotografie a obrázky zboží jsou pouze ilustrační a nemusí se přesně shodovat s aktuálním provedením zboží.
 5. Součástí obchodních podmínek jsou Podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy a Reklamační řád.
 6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Kalenda Jan - Ka-Shop, Podkrušnohorská 277, 43603, Litvínov, e-mail: ka-shop@email.cz, telefon 605421978.